Delårsrapport kvartal 2, 2020

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 2, 2020-01-01 – 2019-06-30

Sammanfattning

  • Omsättningen för andra kvartalet 2020 uppgick till 4 348 KSEK (6 140 KSEK)
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 uppgick till 482 KSEK (244 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för andra kvartalet 2020 uppgick till 0,09 SEK (0,04 SEK)

 

Kommentarer

  • Omsättningen för andra kvartalet 2020 minskade med 29 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, beroende på minskad nyförsäljning i samband med effekter av Corona-krisen.
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet var, trots en minskad omsättning, positivt, vilket innebär att året har inletts med två kvartal med positivt resultat.

 

LÄS HELA DELÅRSRAPPORTEN HÄR