Delårsrapport kvartal 1, 2020

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 1, 2020-01-01 – 2020-03-31

Sammanfattning

  • Omsättningen för första kvartalet 2020 uppgick till 5 938 KSEK (5 680 KSEK)
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2020 uppgick till 1 070 KSEK (- 380 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet 2020 uppgick till 0,19 SEK (- 0,07 SEK)

Kommentarer

  • Omsättningen för första kvartalet 2020 ökade med fem procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket innebär att detta är Zenicors bästa första kvartal hittills.
  • Rörelseresultatet för första kvartalet var positivt, en avsevärd förbättring jämfört med 2019 och det innebär att tre av de fyra senaste kvartalen har givit positivt resultat.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

 

LÄS HELA DELÅRSRAPPORTEN HÄR