Delårsrapport kvartal 1, 2015

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 1, 2015-01-01 – 2015-03-31.

• Omsättningen för perioden uppgick till 3 819 (2 508) KSEK
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -937 (-313) KSEK
• Resultatet per aktie för perioden uppgick till – 0,21 kr

 

Läs hela delårsrapporten här