Delårsrapport kvartal 3, 2016

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 3, 2016-07-01 – 2016-09-30

  • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 808 (2 589) KSEK
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 255 (-1 556) KSEK
  • Resultatet per aktie för perioden januari-september uppgick till – 0,45 (-0,85) kr

Läs hela delårsrapporten här