Caroline Mellstig Theimer utsedd till vice VD i Zenicor

Styrelsen i Zenicor har utsett Caroline Mellstig Theimer till vice VD i Zenicor. Caroline har under sina sju år på Zenicor arbetat med Zenicors affärsutveckling och försäljning, samt som General Manager för Zenicor brittiska dotterbolag. Carolines viktigaste arbetsuppgift som vice VD kommer vara att säkerställa bolagets fortsatta position som ledande inom screening för förmaksflimmer.

”Nu när bolaget växer är det mycket glädjande att kunna tydliggöra Carolines roll i det interna och externa arbetet för att ytterligare stärka bolagets position och vår tillväxtplan inom arytmiutredning och screening för förmaksflimmer de kommande åren.”, säger Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB.

I sin roll som vice VD kommer Caroline att fokusera på:

  • Tillväxt och försäljningsökning
  • Ökat fokus på att informera aktiemarknaden om allt det positiva som sker inom bolaget och inom området screening för förmaksflimmer
  • Säkerställa att bolaget har bästa möjliga förutsättningar och position på marknaden, när resultaten från det stora brittiska screeningprojektet, SAFER, kommer att presenteras från och med nästa år och framåt.

Caroline har varit anställd på Zenicor sedan 2016 och är idag ansvarig för bolagets affärsutveckling och försäljning, samt General Manager för det brittiska dotterbolaget, Zenicor Medical Systems Ltd. Caroline kommer även fortsättningsvis ansvara för dessa områden.

Caroline kommer som vice VD att vara adjungerad till Zenicor styrelse.

”Jag ser fram emot att fortsätta arbeta ännu tydligare med Zenicors tillväxt, träffa nya och gamla aktieägare samt förbereda bolaget och marknaden inför kommande program för screening för förmaksflimmer.”, säger Caroline Theimer, vice VD, Zenicor Medical Systems AB.

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor One (tum-EKG) och Zenicor Flex är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor View. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor Direct, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal på de lokala marknaderna.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.

För mer information, besök: www.zenicor.se

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60   mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial