AI-baserad screening med Zenicor One startar i England

Nu inleds AI-baserad screening för förmaksflimmer med Zenicor One på 17 olika vårdcentraler i Leeds, Storbritannien. En AI-baserad algoritm kommer att kunna prediktera om personen har högre risk för att ha förmaksflimmer och drabbas av stroke. Syftet är att effektivisera och kostnadsoptimera screening för förmaksflimmer för individen och för samhället.

Zenicor är som tidigare meddelats utvald leverantör till AI-projektet FIND-AF lett av forskare på University of Leeds i England. Målet är att utvärdera AI-algoritmens förmåga att identifiera hög- och lågriskpersoner utifrån data i primärvårdens befintliga patientjournaler. Genom att låta AI-modulen utgå från befintliga data i vården och utifrån den göra en selektion av personer för vidare utredning kan man erbjuda mer fokuserad och kostnadseffektiv screening för förmaksflimmer.

”AI-baserad screening ligger helt i linje med vår strategi att sänka trösklarna för införande av screeningprogram både regionalt, nationellt och internationellt. Rätt person screenad vid rätt tillfälle är effektivare både för individen och för samhället.”, säger Caroline Mellstig Theimer, vice VD, Zenicor Medical Systems AB.

Algoritmen, FIND-AF, är utvecklad på University of Leeds under ledning av Dr Ramesh Nadarajah, med målet att riskstratifiera en generell populationen utifrån redan insamlade data i elektroniska patientjournaler. Projektet leds av University of Leeds, som tillsammans med Zenicor genomför en klinisk utvärdering för att avgöra om AI (FIND-AF) ger ett mer precisionsbaserat urval för att identifiera personer med högre risk för AF som bör screenas. Totalt kommer i första utvärderingsfasen 2 000 individer riskstratifieras och screenas för att kunna utvärdera att AI-algoritmen underlättar och förbättrar screening för förmaksflimmer för att undvika stroke.

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor One (tum-EKG) och Zenicor Flex är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor View. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor Direct, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal på de lokala marknaderna.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.

För mer information, besök: http://www.zenicor.se

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60   mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial