Tum-EKG fallbeskrivning i Läkartidningen

En artikel i Läkartidningen visar Intermittenta EKG-registreringar är mer effektiva än 24-timmars Holter-EKG för att utreda patienter med exempelvis hjärtklappning och yrsel/presynkope.

 

I artikeln beskrivs ett patientfall där patienten utretts med både tum-EKG och 24-timmars Holter.

 

Läs artikeln här