Nya riktlinjer för screening av förmaksflimmer

Under Europeiska Kardiologsällskapets årliga kongress 2020, som i år hölls digitalt till följd av Corona situationen, presenterades nya riktlinjer för omhändertagande av patienter med förmaksflimmer. En av uppdateringarna gäller screening för förmaksflimmer där man förstärker och uppgraderar rekommendationen om systematisk screening för förmaksflimmer.

Detta innebär en starkare rekommendation än tidigare och är kopplat till ökad vetenskaplig evidens. Rekommendationen går därmed från att systematisk screening av individer med hög strokerisk samt personer över 75 år kan övervägas till att screening av dessa individer bör övervägas.

Länk till riktlinjerna för omhändertagande av patienter med förmaksflimmer