Fortsatt tillväxt och uppbyggnad för expansion

I dag presenterar Zenicor Bokslutskommuniké för 2014-01-01 – 2014-12-31

• Omsättningen för perioden uppgick till 12 339 (10 260) KSEK
• Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 4 139 (3 135) KSEK
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 685 KSEK
• Resultatet per aktie för perioden uppgick till – 0,51 kr

”Zenicor går nu in i en ny spännande fas. Vi har skaffat oss en bra grund för fortsatt expansion i och utanför Norden och för etablering av primär strokeprevention på nationell och internationell basis. Arbetet med att bygga upp resurser för dessa satsningar har inletts under 2014 och kommer att fortsätta under 2015.”, säger VD Mats Palerius.

 

Läs hela kommunikén