​Screening kan förebygga stroke

Obehandlat förmaksflimmer medför en femfaldigt högre risk för stroke, enligt flera studier. En forskargrupp på Danderyds sjukhus ville se hur många obehandlade förmaksflimmer som upptäcks genom screening. Resultaten är tydliga och har påverkat de Europeiska riktlinjerna, men ännu inte Socialstyrelsens riktlinjer.

Fredagen 25 november, disputerar doktoranden Emma Svennberg, blivande kardiolog, med sin forskning ”Screening for atrial fibrillation in highrisk individuals – a stroke preventive effort”.

LÄS MER