Årsstämma 2021

Årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org. nr 556642-3678 kallas till årsstämma tisdagen den 25 maj, 2021 kl 17:00 på Zenicors huvudkontor, Saltmätargatan 8, 113 59  Stockholm.

 

LÄS KALLELSE

 

ANMÄLAN & FULLMAKTSFORMULÄR