Årsstämma 2019

Årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org. nr 556642-3678 kallas till årsstämma tisdagen den 28 maj, 2019 kl 17:00 i Westmanska Palatset, Holländargatan 17, 111 60 Stockholm.

LÄS KALLELSE

ANMÄL DIG HÄR