• Hitta flimmer, Stoppa stroke

    Zenicors produkter och lösningar möjliggör en enkel och effektiv diagnostisering av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier. Patienter förses med en Zenicor-EKG för att ta regelbundna EKG två gånger per dag under fyra veckor. Studier visar att Zenicor-EKG hittar tidigare odiagnostiserade tysta förmaksflimmer hos upp till 13 % av patienterna.

    LÄS MER OM ZENICOR